Company news
企业新闻
瓦诗蒂2019 年会 · 过往尽成废墟,未来不可知悉.
2019.01.13

合适的时间,合适的心境,合适的人,得以一同前往那独具一格的吴哥窟。瓦诗蒂年会成功在柬埔寨举行 

  2019 我们在最张扬的年纪不选择最卑微的抒情方式。

1.jpg      


1b14fecf211f6b59c83883f74c36a4f.png                         


2c611d51cf4481fcdb0146621cf5fb3.png          


90fdf16e8d8795628a554f57297c651.png